Siostry i Bracia!
 Obecny czas jest dla nas wszystkich czasem próby – pandemia COVID-19 zmieniła naszą codzienność, wymusiła na nas oderwanie się od zwykłych przyzwyczajeń, pozbawiła nas naszej zwyczajnej rutyny. Odebrała nam niektóre rzeczy, o których zwykliśmy myśleć jako o normalnych i oczywistych: otwarte granice, swobodę poruszania się i gromadzenia. Odebrała nam poczucie bezpieczeństwa, które wynika z tego, że nasz czas jest przewidywalny. 

Taka sytuacja nie jest jednak, w gruncie rzeczy, niczym nowym dla nas jako chrześcijan. Każdy czas jest dla Kościoła Bożego czasem próby wiary i zaufania, bo tak długo, jak długo Kościół pozostaje w granicach czasu i przestrzeni, dopóki jest Kościołem wojującym tu na ziemi, będzie zawsze stał przed próbą. Rzeczywistość po upadku człowieka jest zawsze wyzwaniem dla wiary. Obecna sytuacja, jakkolwiek trudna, jest tylko dodatkową motywacją do tego, by zadbać o nasze duchowe życie, o zaufanie do Opatrzności, o zaufanie do Boga, który zapowiedział, że nie będzie już więcej potopu. Ten czas i wszystko, co się w nim dzieje, jest dla nas próbą nadziei i zaufania, postawionym nam przez świat pytaniem, czy bardziej ufamy Źródłu wszelkiego życia, czy zadomowionej w naszej rzeczywistości śmierci i cierpieniu. Jako chrześcijanie nie możemy poddać się strachowi – na strach jest miejsce tam, gdzie nie ma nadziei, a przecież cała nasza wiara na tej nadziei stoi. 

Jednocześnie jednak jesteśmy Kościołem Boga, który jest przyjacielem życia i to po stronie życia mamy się opowiadać. Dlatego też, w duchu odpowiedzialności za ten wyjątkowy Boży dar dla każdego z nas, czujemy się zobowiązani do włączenia się we wszelkie działania, które mają uchronić nas wszystkich przed ryzykiem jego utraty. Z tego względu, nawet z ciężkim sercem, pozostawiamy Zborom decyzję o odwołaniu nabożeństw niedzielnych, zapewniając jednocześnie, że jako duchowni nieodmiennie jesteśmy dostępni i gotowi realizować nasze powołanie niezależnie od rozwoju sytuacji. W czasach takich jak te, dbałość o zdrowie i życie swoje i bliźnich staje się takim samym świadectwem wiary, jak nawet heroiczne trwanie przy zborowym zwiastowaniu Słowa. Kościół widzialny i niewidzialny to nie nabożeństwo, choćby nie wiedzieć jak budujące. Kościół to wspólnota wiernych, wybranych przez Boga w każdym miejscu i czasie; i dlatego właśnie troska o każde pojedyncze życie staje się nakazem wynikającym z dbałości o Kościół. 

W tym wszystkim, co się dzieje, nie zaniedbujmy jednak naszego duchowego życia, życia w Chrystusie i naszym Boskim Ojcu. Nie zapominajmy o wytrwałości w modlitwie, nie bójmy się wołać do Boga, prosząc o Jego miłosierdzie nad światem i nad nami samymi. Módlmy się za nasze bezpieczeństwo, módlmy się za naszych bliskich i dalekich, za nasze zbory – ale też za zdrowie i życie wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących, za naszą ziemską ojczyznę, czy rozumianą jako kraj, w którym żyjemy, czy po prostu cały nasz świat, do którego zostaliśmy posłani. Módlmy się o dar Ducha Świętego, Pocieszyciela, Uzdrowiciela i Dawcy życia, by stał się źródłem mądrości dla wszystkich tych, którzy pracują nad powstrzymaniem obecnej pandemii. A w modlitwie i studiowaniu Słowa szukajmy pociechy i pewności, że wszelką naszą troskę – też tę obecną – możemy złożyć na Boga, bo On ma o nas staranie.

Wasz w Chrystusie,
ks. Marek Izdebski Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

Copyright © 2007-2021
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27